Dzisiaj: 10 Grudzień 2019    |    Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
 • Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”
  Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”

  W dniu 6 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Lesław Blacha uczestniczył w uroczystej gali finałowej ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2018”, która odbyła się w siedzibie TVP w Warszawie. >>czytaj więcej>>

 • Narodowe Czytanie 2019
  Narodowe Czytanie 2019

  Już drugi rok z rzędu w Klubie Senior + w Mostku zorganizowano Narodowe Czytanie z udziałem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. >>czytaj więcej>>

 • Gmina Gołcza wśród najlepszych gmin w Polsce!
  Gmina Gołcza wśród najlepszych gmin w Polsce!

  Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza gmina zajęła 9 miejsce w XV edycji ogólnopolskiego Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gminy wiejskie.  >>czytaj więcej>>

Dobry Start

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Realizacja świadczenia „Dobry start” od lipca 2019r. z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym.

         Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez:

- dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia,

- dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Powyższe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny.

O świadczenie mogą między innymi ubiegać się: rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, osoby uczące się.

Warunkiem otrzymania świadczenia przez ww. osoby zamieszkujące na terenie gminy Gołcza jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy w terminie od:

- 1 lipca w formie elektronicznej,

- 1 sierpnia w formie papierowej.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wypłata świadczenia na wnioski złożone później nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informacje o przyznanym świadczeniu Dobry Start, jeżeli adres e-mail został wskazany we wniosku, będzie przesyłać wnioskodawcą z następującego adresu poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzory dokumentów do pobrania - więcej...

Dane kontaktowe Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Adres PSZOK:

32-075 Gołcza

Gołcza 14

Godziny otwarcia: 9.00 do 14.00 w każdą sobotę mies. za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK mieszkańcy Gminy Gołcza będą mogli nieodpłatnie oddać odpady komunalne tj.

-tworzywa sztuczne,

-zużyte opony,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym,

-odpady biodegradowalne(zielone),

Transport odpadów komunalnych do PSZOK właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie,

Odpady do PSZOK zostaną przyjęte po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Gołcza.

Program rodzina 500 + dla mieszkańców Gminy Gołcza

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NOWE ZASADY

plakat500

OD 1 LIPCA 2019 PROGRAM 500+ OBEJMUJE WSZYSTKIE DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD RODZINY.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje, że świadczenie na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r.

Rodzic, który ma obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do września 2019r., składa od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenie jest już przyznane do 30 września 2019r.)

Taki wniosek należy złożyć również w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWYCH ZASADACH BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

- od 1 lipca elektronicznie (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)

- od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą)

POZOSTAŁE ZMIANY W PROCEDURZE SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWNIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OBOWIĄZUJACE OD 1 LIPCA 2019

- Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

- W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.

- Rodzice nowo narodzonego dziecka będą mieli 3 miesiąc od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie będzie wyrównane od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019r.

- Świadczenie wychowawcze będą również otrzymywać dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych niż typu rodzinnego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, a także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Wniosek - pobierz

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek (od godz. 8.00 do 16.00)
wtorek - piątek (od godz. 7.30 do 15.30)

Kontakt:
tel.: (12) 388 64 11

Jednocześnie informujemy, iż w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, pod numerem: (12) 392 15 83 została uruchomiona infolinia dla rodziców i opiekunów, czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00.

Galeria zdjęć

167 GPR 024   Gminny Piknik Rodzinny - Gołcza 2016

91 Niedziela Palmowa 020   Niedziela Palmowa w Gołczy - 2016

73 Dzien Kobiet mini   Gołeckie obchody Dnia Kobiet - 2016

200 Swiateczna choinka 029   Finał konkursu „Świąteczna choinka” - Gołcza 2015

197 MTPNT 044   Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy – Gołcza Cup 2015

165 NSN 007   Narodowe Święto Niepodległości - Gołcza 2015

142 Zlote Gody 016   Złote, Diamentowe i Zelazne Gody - 2015

124 zniwogranie mini   "ŻNIWOGRANIE 2015" w Przybysławicach

112 Jubileusz OSP Wielkanoc 015   Jubileusz 95-lecia OSP Wielkanoc

100 G Turniej Pilkarski 30   Gminny Turniej Piłkarski 2015

Zawody strazackie 2015 058   Zawody sportowo - pożarnicze 2015

Piknik Rodzinny w Wysocicach 031   Gminny Piknik Rodzinny - Wysocice 2015

040 Prezentacja medalu przez Posla Andrzeja Adamczyka   "Suwerenni, niezależni, samorządni" - Czaple Małe 2015

38 pochod z palmami 017   Niedziela Palmowa - Gołcza 2015

22 dzien kobiet 7   Dzień Kobiet w Gminie Gołcza - 2015

Poradnik - sygnały alarmowe

Wykrywania i Alarmowania - ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. ( Dz. U. rok. 2013 poz. 96 – wersja obowiązująca od 05.02.2013 )
 
 
 
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
 

Lp.

Rodzaje alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny

w okresie trzech minut

oc_sygnalizator

oc_modulowany

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ........................ dla ....................

oc_rtv

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

oc_trojkat

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

oc_sygnalizator

oc_ciagly

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ........................ dla ....................

oc_rtv

-----------------------------------

     
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o

zagrożeniu skażeniami

oc_skazenia2

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .......... około godz. ........ min. ...... może nastąpić skażenie ............................... ( podać rodzaj skażenia ) w kierunku ................... ( podać kierunek )

oc_rtv

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj skażenia) dla ...............

oc_rtv

2

Uprzedzenie o

zagrożeniu zakażeniami

oc_skazenia2

-------------------

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj zakażenia) dla ...............

oc_rtv

3

Uprzedzenie o

klęskach żywiołowych i

zagrożeniu środowiska

oc_srod

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja

o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ............................... ( podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców )

oc_rtv

-------------------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj klęski) dla ...............

oc_rtv

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY :

 1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach - ostrzec sąsiadów o alarmie.

 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.

 3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji ( pomóc słabszym i chorym ) – samoewakuować się najkrótszą drogą .

 4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę, namoczone ścinki papieru, pasy gąbki, itp.

 5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych ( ratowniczych ) – posiadając bateryjny

odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

 

 

 

 

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,
 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.