Innowacja plus

W ramach projektu „Polsko-amerykański most innowacji” – INNOWACJA PLUS przedsiębiorcy z naszego regionu mogą uzyskać pomoc w promocji swoich firm na terenie Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału w powyższym przedsięwzięciu otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnego udziału w:

  • konferencjach podnoszących świadomość innowacyjnych małopolskich MŚP w zakresie korzyści wynikających z internacjonalizacji prowadzonej działalności;
  • warsztatach wzmacniających wiedzę i umiejętności przedsiębiorców w zakresie nawiązywania kontaktów zagranicznych;
  • misjach gospodarczych umożliwiających przedsiębiorcom nawiązania współpracy z kontrahentami w USA;
  • targach INPEX dających możliwość prezentacji oferty zakwalifikowanych przedsiębiorstw na najbardziej prestiżowych targach innowacyjności w USA.
Projekt uzyskał patronat Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz poparcie Wydziału Promocji i Handlu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Zainteresowani mogą rejestrować się do 7 kwietnia 2017 roku. Więcej szczegółowych informacji oraz elektroniczny formularz rejestracyjny na stronie internetowej projektu: www.innowacjaplus.com.pl