Strażacy w akcji usuwania przydrożnych zarośli

W dniu 11 marca 2017 roku, 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wzięło udział w gminnej akcji usuwania przydrożnych zarośli. W sumie 63 osoby pracowały przy usuwaniu gałęzi i krzewów utrudniających przejazd dużym pojazdom oraz zagrażającym bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu. Prace wykonane zostały przy drogach: Szreniawa-Adamowice, Trzebienice-Buk-Ulina Wielka, Krępa-Rzeżuśnia. Dodatkowo na nowym cmentarzu w Gołczy druhowie uprzątnęli ścięte drzewa. Część działań była wykonana przy pomocy zwyżki z PSP Miechów. Koordynatorem akcji był komendant gminny OSP Paweł Pysz.

W miejscowościach Trzebienice-Buk-Ulina Wielka pracowali druhowie z Przybysławic. Zarośla przy drogach Krępa - Rzeżuśnia usuwali strażacy z Krępy i Rzeżuśni. W pracach na nowym cmentarzu w Gołczy wzięli udział druhowie z Wielkanocy, Gołczy i Cieplic. W miejscowościach Szreniawa - Adamowice w akcji uczestniczyły jednostki z: Makowa, Kamienicy, Czapel Małych, Czapel Wielkich, Wysocic, Żarnowicy, Trzebienic i Szreniawy.