Marcowa sesja Rady Gminy

W dniu 30 marca 2017r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Gołcza. Jednym z tematów obrad była realizacja projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Zgodnie z przedstawioną informacją, realizacja projektu trwała w latach 2013 - 2016. W tym czasie z terenu gminy Gołcza usuniętych zostało 880 ton eternitu. Wykonano demontaż pokryć azbestowych ze 110 budynków mieszkalnych. Odebrano gruz ze 154 posesji. Dodatkowo dwóch mieszkańców uzyskało pomoc w postaci zakupu blachy na pokrycie budynku. Łączny koszt zadania to ok. 504 tys. zł, z czego ok. 76 tys. zł stanowi wkład własny gminy.

W czasie sesji przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2017. Uchwalono także Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019. Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu rewitalizacji, oświaty i finansów. Na koniec Ekodoradca Wojciech Ozdoba przeprowadził krótką prelekcję na temat poprawy jakości powietrza w gminie.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information