Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice

Ogłoszenie Wójta Gminy w Gołczy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza więcej...

Pobierz wniosek - wniosek