Podpisana umowa na przebudowę dróg gminnych

Już wkrótce rusza przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wysocice, Czaple Małe, Czaple Wielkie. Umowę na realizację inwestycji Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał w dniu 4 kwietnia 2017r. Wykonawcą zadania będzie firma DROG-BUD Franciszek Fryc ze Spytkowic. Wartość inwestycji to 1 388 982 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku o długości 3,526 km. Dodatkowo w miejscach, gdzie występują najbardziej liczne uszkodzenia wzmocniona zostanie podbudowa. Utwardzone zostaną zjazdy do posesji i pobocza. Wykonane zostanie odwodnienie, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu poprzez ustawienie znaków pionowych, oświetlenie przejść dla pieszych, montaż wiaty przystankowej oraz progów zwalniających. Termin realizacji robót wyznaczony został na 31 lipca 2017r.