Informacja w sprawie „ptasiej grypy”

Informujemy, iż w dniu 6 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przepisy nakazują m.in. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, bez konieczności utrzymywania drobiu w zamknięciu. Nakazuje się także utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Szczegółowe informacje zawarte są w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Rozporządzenie do pobrania tutaj