Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XXXV sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2016 rok.
  5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, tj. na wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
  10. Interpelacje i wnioski radnych.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information