Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych

W dniu 28 kwietnia 2017r., Wójt Gminy Lesław Blacha, w obecności Wicewojewody Małopolskiego Piotra Ćwika i przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romany Nowak podpisał w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowę o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wysocice, Czaple Małe i Czaple Wielkie. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 694 491 zł, a całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 1 388 982 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.