Akcja krwiodawstwa w Gołczy

Po dłuższej przerwie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy przeprowadził czwartą z kolei akcję krwiodawstwa. To szlachetne wydarzenie miało miejsce 14 maja 2017r. w ośrodku zdrowia w Gołczy. Krew oddało 18 osób, co daje około 8,1 l krwi. Akcja skierowana była zarówno do członków jednostek OSP jak i osób niezwiązanych z funkcjonowaniem straży. Chętnych było dużo, jednak 12 osób zostało nie dopuszczonych z uwagi na przyjmowanie leków lub inne przeciwwskazania. Nad sprawnym przeprowadzeniem akcji czuwał komendant gminny Paweł Pysz, a organizatorem akcji był wiceprezes zarządu dh Stanisław Makola.