Wicewojewoda z promesą w Gołczy

W dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy w Gołczy przyjechał wicewojewoda Piotr Ćwik, aby osobiście przekazać Wójtowi Gminy Gołcza promesę na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku ulewnych opadów deszczu. Kwota przyznanego dofinansowania to 350 tys. zł. W ramach pozyskanych środków odbudowane zostaną trzy odcinki dróg o łącznej długości 2,2870 km. Nowe nawierzchnie otrzymają drogi: Ulina Mała - Kondej, Rzeżuśnia - przez wieś, Buk - Rędziny.

Na spotkanie przybyli także radni i sołtysi reprezentujący miejscowości, przez które przebiegają drogi przeznaczone do odbudowy.