Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Gołczy

Uczennica klasy IIb Szkoły Podstawowej w Gołczy Nikola Piechota zajęła wysokie III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa". Jest to duży sukces, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 2550 prac z 219 szkół z terenu Małopolski. Rozdanie nagród odbyło się 31 maja 2017r. w Krakowie. Uczestniczyli w nim min. Kurator Oświaty w Krakowie Barbara Nowak, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji. Podczas przemówień gratulowano dzieciom, zachęcano do dalszej pracy i jeszcze raz podkreślano znaczenie bezpieczeństwa podczas  pracy w gospodarstwach rolnych.