Zawody sportowo-pożarnicze 2017

Po rocznej przerwie spowodowanej niesprzyjającą pogodą, tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 18 czerwca 2017 roku na boisku Spartaka w Wielkanocy. W zawodach wzięło udział 13 drużyn seniorskich męskich, 1 drużyna seniorska kobieca z Czapel Wielkich oraz 4 sekcje MDP z Gołczy (dziewczynek i chłopców), Makowa i Czapel Wielkich (sekcje chłopięce).

Po wprowadzeniu drużyn na płytę boiska przez komendanta gminnego Pawła Pysza, odbyła się krótka odprawa z sędziami, którym przewodził st. kpt. mgr inż. Michał Burzyński z komendy PSP z Miechowa. Zawody rozpoczęły się od sztafety Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy na naszym terenie młodzieżowe drużyny odbywały swoje konkurencje w systemie CTIF. Po młodzieżówkach, kolej przyszła na drużyny kobiece i męskie, które także startowały w sztafecie pożarniczej. Druga z konkurencji dla MDP polegała na zbudowaniu przez tor przeszkód linii wężowej, napełnieniu zbiorników z wodą, dopasowaniu armatury pożarniczej oraz na zawiązaniu określonych węzłów. Część bojowa drużyn seniorskich odbywała się na dotychczasowych zasadach i miała na celu jak najszybsze rozwinięcie linii wężowej i strącenie prądem wody obiektów ustawionych na końcu toru.

Zawody w grupie MDP zakończyły się zwycięstwem OSP Gołcza (zarówno sekcji dziewczynek jak i chłopców). Na drugim miejscu uplasowały się drużyny z OSP Czaple Wielkie, na trzecim OSP Maków. Podium w grupie OSP przedstawiało się następująco: I miejsce OSP Buk, II OSP Ulina Wielka, III OSP Maków. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast wszystkie drużyny biorące udział w zawodach pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo 3 pierwsze drużyny z grupy OSP zostały nagrodzone kwotą 3000 zł do rozdysponowania na własne potrzeby. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Gołcza. Organizatorami tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych była Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej.