Lipcowa sesja Rady Gminy Gołcza

Wtorkowe obrady XXXVII sesji Rady Gminy Gołcza poświęcone zostały sprawom wynikającym z bieżącej działalności samorządu. Radni podjęli uchwały z zakresu finansów oraz gospodarki komunalnej. Zdecydowali między innymi o przekazaniu środków finansowych dla powiatu na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej Ulina - Ostrysz. Wyrazili również zgodę na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek ciśnieniowych oraz lekkiego samochodu ratowniczo - rozpoznawczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie. Ustalona została też wysokość opłat za wynajem hali sportowej w Gołczy. Postanowiono przeznaczyć do sprzedaży działki w Makowie i Trzebienicach oraz nieodpłatnie nabyć na mienie gminy nieruchomość położoną w Laskach Dworskich.