Dzien Dziecka19

Powiatowy Lekarz Weterynarii - pomór świń

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie informuje, że dodnia dzisiejszego tj. 04.07.2017 potwierdzono 49 przypadków afrykańskiego pomoru u świń a 26 w tym roku w Polsce. Ponadto w 2017 roku 6 przypadków ASF udzików na terenie Republiki Czeskiej.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośba o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji   oraz wypełniania zaleceń służb weterynaryjnych, aby zabezpieczyć gospodarstwo   przed ewentualnym przeniknieciem wirusa m.in.:

- zabezpieczyć teren gospodarstwa przeddostępna dzików,

- bramy wjazdowe trzymaćzamknięte oraz ograniczyć do minimum wjazdy samochodów dogospodarstwa,

- zabezpieczyć gospodarstwo przedszkodnikami typu gryzonie,

- ograniczyć do minimumliczbę osóbwizytujących gospodarstwo,

- dokonywać zakupu świń w znanych źródłach na obowiązujących świadectwach zdrowia, a przed włączeniem do stada poddać świnie kwarantannie przez okres 21 dni. więcej