90-lecie jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej w Trzebienicach

W niedziele 16 lipca w Trzebienicach świętowano jubileusz 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebienicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Elżbieta Duda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Komendant KP PSP w Miechowie st.bryg. Grzegorz Kosiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, członkowie Rady Powiatu Miechowskiego Andrzej Dziubka i Ewa Wojciechowicz, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek-Mentel, Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza – Bożena Hess, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołczy Zdzisława Kyć, Radni Rady Gminy, Sołtysi, a także społeczność lokalna. W uroczystości udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy Gołcza oraz innych gmin. Nie zabrakło także Orkiestry Dętej "Czapelanka".

Obchody 90-lecia rozpoczęła msza święta odprawiona przez Proboszcza Parafii Szreniawa ks. Józefa Barana, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar jednostki OSP Trzebienice.

Po mszy, uczestnicy wydarzenia pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Pawła Pysza i Z-cy Komendanta Gminnego Roberta Goldy przemaszerowali na plac przy budynku remizy OSP, gdzie dokonano przeglądu pododdziałów, podniesiono flagę, odegrano hymn oraz dokonano uroczystego przekazania sztandaru dla jednostki. Aktu przekazania sztandaru na ręce pocztu sztandarowego OSP Trzebienice dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała. Odznaczył on również jednostkę jubilatkę Złotym Medalem.

Następnie Prezes OSP Trzebienice Dawid Jawor przywitał zgromadzonych oraz przedstawił historię jednostki. W dalszej części zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia. Łącznie wręczono 6 Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, 1 Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 15 Brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, 24 odznaki Strażak Wzorowy, 20 odznak Wysługa Lat. Warto dodać, że także Wójt Gminy Lesław Blacha, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Miechowie Adam Domagała oraz dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza – Bożena Hess zostali docenieni przez druhów z OSP Trzebienice, od których w dowód wdzięczności za wsparcie otrzymali upominek w postaci pamiątkowej statuetki.

Dalsza część imprezy należała do zaproszonych gości, którzy przemawiając chwalili działalność jednostki OSP oraz deklarowali dalszą współpracę. Poseł na Sejm Elżbieta Duda wręczył druhom pamiątkową tabliczkę oraz list gratulacyjny. Druh Adam Domagała i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż na ręce Prezesa OSP Trzebienice złożył medal, pamiątkowy grawer i list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Komendant KP PSP w Miechowie bryg. Grzegorz Kosiński wręczył list gratulacyjny od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nabrygad. Stanisława Nowaka. Największym jednak zaskoczeniem i miłą niespodzianką dla druhów OSP Trzebienice było wręczenie przez Wójta Gminy Gołcza Lesława Blachę aktu przekazania lekkiego wozu marki Fiat Dukato, który ma przyczynić się do zwiększenia możliwości operacyjnych jednostki.

Na zakończenie części oficjalnej dh Prezes Dawid Jawor podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił do składania wpisów do kroniki.

Projek realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo malopolska