Nabór do służby przygotowawczej

 

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ na potrzeby korpusu szeregowych

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,

       Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

W bieżącym roku można jeszcze odbyć służbę przygotowawczą w terminie: 05.09 – 22.12 2017r.

       W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 960 zł.

     Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:

- świadczenie mieszkaniowe - 300-900 zł (w zależności od miejsca służby),

- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu
żołnierza w wysokości 918 zł ,

- dodatkowe uposażenie roczne - ok 2870 zł,

- równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub
261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl