Informacja o składaniu wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego 500+, zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pobierz

Oświadczenie o dochodach pobierz