Przekazanie placu budowy dróg dojazdowych do pól

Na terenie gminy Gołcza wykonana zostanie modernizacja trzech odcinków dróg dojazdowych do pól. Nastąpiło już przekazanie placu budowy i wykonawca inwestycji może rozpocząć prace. Przebudowane zostaną odcinki dróg: Buk - Zabiedrze (730 mb), Wysocice - koło cmentarza (820 mb) oraz w Krępie (165 mb). Wartość zadania to 156 928,62 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał z Nasiechowic. Termin zakończenia prac wyznaczono na 15 września 2017 roku.