Szkoły przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu wczorajszym(29 sierpnia 2017r.) Komisje stałe Rady Gminy Gołcza wraz z Wójtem Gminy Lesławem Blachą i Dyrektor ZEAS Krystyną Marczewską, odbyły wizytację wszystkich szkół na terenie gminy Gołcza. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych omówili przeprowadzone remonty i ulepszenia dokonane w okresie wakacyjnym. Szkoła w Wysocicach może pochwalić się nową murawą boiska, nowym ogrodzeniem, a także nowymi schodami wejściowymi wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W szkole w Gołczy zostały pomalowane klasy, stołówka, przewiązka, korytarze. Wymieniono również drzwi w klasach w budynku C. Dużym wyzwaniem organizacyjnym dla kadry zarządzającej szkoły w Gołczy było włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. W Szreniawie dokonano naprawy odwodnienia wokół szkoły.

Radni podsumowując wizytację stwierdzili, iż szkoły na terenie gminy Gołcza stanowią bazę edukacyjną o wysokim standardzie do kształcenia oraz rozwoju dzieci i młodzieży.