Inwestycje drogowe

Na terenie gminy wykonano modernizację trzech odcinków dróg gminnych w Krępie (650 mb), Kamienicy (880 mb) i Laskach Dworskich (108 mb). Na realizację zadania przeznaczono środki własne z budżetu gminy w wysokości 268 328 zł. Zakres prac obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze i roboty ziemne, poszerzenie drogi w Krępie oraz położenie nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą inwestycji było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Krakowa.