Program Rodzina 500+ w Gminie Gołcza

Od 1 sierpnia br. ruszył nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 z programu „Rodzina 500 +”. W miesiącu sierpniu, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy, aż 370 rodzin złożyło wnioski o świadczenie wychowawcze na 587 dzieci. Przypominamy, iż cały czas można składać wnioski. Jednak, w przypadku tych złożonych po 31 sierpnia br. termin wypłaty świadczenia wydłuży się. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, wypłata świadczenia nastąpi w listopadzie z wyrównaniem za październik.

Gmina Gołcza, w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 sierpnia 2017r., z programu 500 + wypłaciła rodzinom łącznie 5 634 829 zł.