Informacja o zebraniach wiejskich

We wrześniu, we wszystkich sołectwach na terenie gminy Gołcza organizowane są zebrania wiejskie dotyczące ustalenia zadań do przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w tych spotkaniach. Informujemy, iż w najbliższym czasie zebrania wiejskie odbędą się w remizach OSP w następujących miejscowościach:

Krępa 15.09.2017r. (piątek) godz. 19.00

Chobędza 16.09.2017r. (sobota) godz. 17.00

Kamienica 16.09.2017r. (sobota) godz. 19.00

Szreniawa 18.09.2017r. (poniedziałek) godz. 18.00