XXXIX sesja Rady Gminy Gołcza

Jednym z głównych tematów XXXIX sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 28 września 2017 roku było bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochrona przeciwpożarowa. Na sesję przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Miechowie asp. sztab. Marcin Jamroży, sierż. Lidia Kyzioł oraz asp. Sławomir Hajduła. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie reprezentował jej komendant st. bryg. Grzegorz Kosiński.

Z przedstawionych przez asp. sztab. Marcina Jamrożego informacji wynika, że na terenie gminy Gołcza można czuć się bezpiecznie, gdyż w 2016 roku nastąpił spadek przestępstw. Odnotowano ich 39 na 789 w całym powiecie. Warto również zwrócić uwagę, iż na terenie gminy nie odnotowano przestępczości narkotykowej. Niestety, na terenie całego powiatu wzrosła liczba wypadków i kolizji, które w głównej mierze wynikały z niedostosowania prędkości do warunków jazdy i dochodziło do nich przede wszystkim na głównych szlakach komunikacyjnych.

Komendant st. bryg. Grzegorz Kosiński również zaprezentował spadek zdarzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gołcza w 2016 roku. Odnotowano ich 124 na 766 w powiecie. Komendant zwrócił uwagę na bardzo dużą aktywność jednostek OSP z terenu gminy Gołcza, także tych spoza KSRG oraz bardzo dobre wyposażenie jednostek. Zauważył jednak ogólny wzrost tendencji zdarzeń związanych z instalacjami grzewczymi i uczulił na konieczność oczyszczania przewodów kominowych. Kolejna część obrad poświęcona została sprawom z zakresu opieki społecznej, oświaty i finansów.