Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

W dniu dzisiejszym, w Gołczy świętowano Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów. Przybyłych na uroczystość gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Marczewska – Molenda. W tym roku 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili: Marianna i Jan Bróg z Chobędzy, Maria i Marian Celary z Rzeżuśni, Helena i Eugeniusz Gumula z Czapel Wielkich, Danuta i Jan Jaźwiec z Kamienicy, Helena i Mieczysław Jaźwiec z Mostku, Marianna i Stanisław Kowalscy z Gołczy, Janina i Józef Kyzioł z Uliny Wielkiej, Aleksandra i Henryk Majda z Gołczy, Zyta i Stanisław Orczyk z Żarnowicy, Stanisława i Fryderyk Płoszaj z Trzebienic, Marianna i Kazimierz Postek z Krępy, Helena i Roman Rup ze Szreniawy, Irena i Władysław Sęk z Uliny Wielkiej, Marianna i Leszek Wołkowscy ze Szreniawy. Natomiast 60 lat wspólnego życia świętowali: Danuta i Stanisław Dziura z Przybysławic, Marianna i Leonard Kowalczyk z Przybysławic, Maria i Stanisław Piekaj z Rzeżuśni oraz Teresa i Józef Stanisz z Trzebienic. Niestety nie wszystkie pary mogły wziąć udział w obchodach swojego święta.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Dyrektor BiOAK Bożena Hess oraz proboszczowie parafii: z Gołczy ks. Edward Kuzka, ze Szreniawy ks. Józef Baran, z Czapel Wielkich ks. Jacek Wójcicki oraz z Mostku i Uliny Wielkiej ks. Jacek Kalkowski. W uroczystości uczestniczył Zespół Instrumentalno - Wokalny „Koral”, który swoim występem uświetnił to ważne wydarzenie.

Jubilatom wręczono medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Wszystkim życzono kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. Uroczystość była dobrą okazją, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to co osiągnięte zostało w ciągu małżeństwa. Był to czas zarezerwowany na wspomnienia i podziękowanie sobie nawzajem za miłość wzajemną i trwałość związku.