Zmodernizowano kolejne odcinki dróg gminnych

Zakończono już remont czterech odcinków dróg gminnych Ulina Mała - Kondej, Rzeżuśnia - Obarka, Buk - Rędziny oraz Wysocice za rzeką. Inwestycja obejmowała wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, częściowe wzmocnienie warstwy wiążącej oraz remont przepustu w Ulinie Małej. Wartość inwestycji to 510 357,72 zł, z czego 80% stanowi dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przebudowane zostały również trzy odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych Buk - Zabiedrze, Wysocice koło cmentarza oraz w Krępie. Koszt zadania to 156 928,62 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.