Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek październik 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 10 - 13 października 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy: w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.