Odwołanie naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Gołczy

Wójt Gminy Gołcza odwołuje nabór ogłoszony w dniu 10 paździrenika 2017r. na stanowisko Referenta w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy w Gołczy ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie więcej...