Nagrody Wójta dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 18 października 2017r., w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lesława Blachy z wybranymi nauczycielami szkół z terenu gminy Gołcza. Zaproszeni nauczyciele, którzy swoją pracą dydaktyczną wyróżnili się w szczególny sposób otrzymali Nagrody Wójta. Byli to: Marzanna Galon, Małgorzata Bujak, Piotr Wiszniewski, Elżbieta Dybaś, Elżbieta Seweryn oraz dyrektorzy: Zdzisława Kyć, Agnieszka Golda i Marek Machnik. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola, Dyrektor ZEAS Krystyna Marczewska, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek - Mentel oraz Skarbnik Gminy Romana Nowak.