Gołcza wysoko w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin

W tegorocznej XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Małopolska 2017, Gmina Gołcza zajęła 2. miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej oraz wysokie 6. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. Podczas uroczystości podsumowania wyników, która odbyła się w Mucharzu w dniu 27 października 2017r., Wójt Gminy Lesław Blacha wraz z koordynatorem samorządowym turnieju – Markiem Machnikiem odebrali podziękowania za wkład w organizację turnieju oraz honorowe wyróżnienia zespołowe i indywidualne nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Małopolskiego TKKF.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom wydarzeń związanych z XXIII edycją Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 na terenie naszej gminy składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że tak aktywny udział będzie kontynuowany również w kolejnych edycjach turnieju.