Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy

W dniu 28 października 2017r. w remizie OSP w Trzebienicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Gołczy. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Lesław Blacha witając wszystkich uczestników, członków zarządu i gościa Komendanta PSP w Miechowie Grzegorza Kosińskiego. W czasie posiedzenia, prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w mijającym roku oraz z działalności przeciwpożarowej i szkoleniowej. Poinformował również o ilości środków finansowych pozyskanych z zewnątrz na zakup ubrań ochronnych, sprzętu przeciwpożarowego oraz remonty strażnic. Podczas posiedzenia ogłoszono także wyniki konkursu na „Najlepiej zagospodarowaną remizę OSP”. I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej i została uhonorowana przez prezesa zarządu dh Lesława Blachę nagrodą w wysokości 5 000 złotych.