Podatki bez podwyżki

Od 2013 roku, Rada Gminy Gołcza uchwala stawkę podatku rolnego na tym samym poziomie. W 2018 roku także nie będzie podwyżki. Właściciele budynków mieszkalnych oraz posiadacze środków transportowych również nie zapłacą więcej. Zdecydowano o tym podczas czterdziestej sesji, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017r. Radni jednogłośnie podjęli uchwały z zakresu podatków, w tym o obniżeniu średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 51 zł za 1 dt.

Podczas wczorajszej sesji, Rada Gminy podjęła uchwały między innymi związane z odnawialnymi źródłami energii, w celu zwiększenia szans na otrzymanie przez gminę Gołcza dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Przyjęto też regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez gminę Gołcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.