Pomoc żywnościowa - wydawanie paczek - listopad 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 22 - 24 listopada 2017 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy:   w godzinach 9:00 – 14:00.  Zapraszamy po odbiór paczek.