Nowy sprzęt dla OSP

W dniu wczorajszym, przy remizie OSP w Jaksicach odbyło się przekazanie sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Wójt Gminy Książ Wielki Marek Szopa oraz przedstawiciele OSP z poszczególnych gmin.

Podczas spotkania, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocicach Stanisław Makola odebrał pompę szlamową WT 30 i selektywne wybieranie. Wartość sprzętu to 13 059 zł, z czego 6 529 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.