Wyposażenie dla strażaków ochotników

Gmina Gołcza, w ramach uzyskanej pomocy finansowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych zakupiła sprzęt i ubrania specjalne na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP z Rzeżuśni, Szreniawy i Wielkanocy. Łączny koszt nowo zakupionego sprzętu wynosi blisko 20 tys. zł, z czego 5 tys. zł stanowi dofinansowanie z MSWiA oraz 6 700 zł z firm ubezpieczeniowych.

Dbając o podniesienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójt Gminy Lesław Blacha wzbogacił druhów z Rzeżuśni, Szreniawy, Wielkanocy, Buku, Chobędzy, Wysocic o nowe wyposażenie strażackie, które zostało przekazane w dniu 14 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy w Gołczy.