Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

Dnia 27 października 2017r. , została wydana przez Wojewodę Małopolskiego na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Grzegorza Okaja, decyzja nr 41/BZ/2017 znak WI-XI.7840.1.89.2017.AS o zatwierdzeniu prokejtu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wyskokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Pogórska Wola do wezła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląsiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków) oraz o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów więcej...