Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie w związku z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 listopada 2017r. dotyczącego kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, informuje, że do dnia 23.11.2017r. potwierdzono 612 przypadków ASF u dzików. Wirus ASFV potwierdzono w zwłokach zwierząt znalezionych lub odstrzelonych w województwach: podlaskim: powiat augustowski, lubuskim: powiat bialski, radzyński oraz włodawski a także w województwie mazowieckim w powiecie legionowskim w gminach Nieporęt i Jabłonna.

W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ASF na terenie naszego kraju, należy wyeliminować wszystkie możliwe drogi jego rozprzestrzenienia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina o obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

Zabezpieczenie przed przeniknięciem wirusa opiera się między innymi na:

- zabezpieczeniu terenu gospodarstw i innych obiektów przed dostępem dzików

- zamknięciu bram wjazdowych i ograniczeniu do minimum wjazdów samochodów do gospodarstw i innych obiektów gdzie są gromadzone żywe lub martwe świnie czy dziki

- zabezpieczeniem terenu przed szkodnikami typu gryzonie

- bezwzględnego zakazu zakupu świń z nieznanych źródeł bez wymaganych dokumentów i oznakowania

- niezwłocznego powiadomienia powiatowego lekarza Weterynarii o znalezieniu chorego/padłego dzika

- bezwzględnego zakazu wykonywania sekcji padłych lub zabitych zwierząt z wyjątkiem uprawnionych lekarzy weterynarii

- przestrzeganiu zasad higieny po kontakcie z trzodą chlewną oraz w przypadku myśliwych po polowaniach (obowiązuje zakaz w lesie po zakończeniu polowania)

- Należy bezwzględnie dezynfekować sprzęt, odzież, koła pojazdów oraz inne wyposażenia mające kontakt ze świniami lub dzikami w trakcie prowadzenia hodowli, działań związanych ze skupem i transportem czy utylizacją tych gatunków zwierząt

- Myśliwi/Leśnicy powinni unikać wchodzenia do chlewni w czasie min 48h od polowania

- Hodowcy trzody chlewnej powinni ograniczyć dostęp osób postronnych do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczyć materiały paszowe i pasze przed dzikimi zwierzętami.

Ponadto zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. z 2014r. poz. 1539 ze zm.) w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej, posiadacz zwierząt jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia od organu Inspekcji Weterynaryjnej czy najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.