Uchwalono budżet na 2018 rok

Już 14 grudnia 2017 roku, podczas XLI sesji Rady Gminy Gołcza uchwalono budżet gminy Gołcza na 2018 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 27 764 998 zł, w tym dochody bieżące stanowią 21 764 998 zł, a dochody majątkowe wynoszą 6 000 000 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 28 637 039 zł, w tym wydatki bieżące to 18 745 896, a wydatki majątkowe to 9 891 143 zł. Wójt Gminy Lesław Blacha przedstawiając projekt budżetu zwrócił uwagę, iż na wydatki majątkowe przeznaczono jak dotąd najwyższą kwotę w historii gminy.

W uchwale budżetowej zabezpieczono środki finansowe między innymi na realizację takich inwestycji jak: budowa ścieżek rowerowych (Przybysławice - Szreniawa, Ulina Wielka - Mostek, Chobędza - Ulina Wielka, Żarnowica - Czaple Małe), przebudowa drogi powiatowej Czaple Małe - Czaple Wielkie, modernizacja dróg gminnych asfaltowych Gołcza „ulica Urzędnicza”, Krępa pod las, Buk koło p. Jaźwieca i p. Maślanki, Rzeżuśnia wraz z przebudową mostu na rzece Gołczanka i koło p. Bac, a także przebudowa dróg dojazdowych do pól w Wielkanocy, Wysocicach, Mostku, Trzebienicach. W budżecie znajdują się również środki na rewitalizację centrum wsi w Czaplach Wielkich i Chobędzy, wymianę ok. 55 sztuk pieców węglowych, budowę placu zabaw w Makowie. Wyodrębniono też środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.