Wigilijne spotkania

Miniony weekend w naszej gminie upłynął pod znakiem Spotkań Wigilijnych. W sobotę miała miejsce Wigilia w Wysocicach, którą zorganizowało tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Wśród gości znaleźli się Pani Poseł Elżbieta Duda, Wójt Gminy Gołcza Pan Lesław Blacha, Ksiądz Proboszcz Mariusz Rarak, Radny Wojewódzki Mirosław Dróżdż, Przewodniczący Rady Gminy Gołcza i zarazem jedyny mężczyzna należący do KGW Wysocice Pan Stanisław Makola, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza Bożena Hess, Pan Marek Machnik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysocicach oraz druhowie strażacy. Uroczyste spotkanie uświetniły występem jasełkowym dzieci ze Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Wysocicach.

Na ręce Pani Prezes KGW Bożeny Kędzierskiej został przesłany list z życzeniami świątecznymi i noworocznymi od Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika.

Z kolei w niedzielę odbyło się spotkanie wigilijne w Czaplach Wielkich, na którym również gościła Pani Poseł Elżbieta Duda, Wójt Gminy Gołcza Pan Lesław Blacha, Ksiądz Proboszcz Jacek Wójcicki, Pani Radna Dorota Molenda, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Sportowego „Olimpia” Czaple Wielkie oraz mieszkańcy wsi.

Tradycyjnie, zarówno w Wysocicach jak i Czaplach Wielkich, życzono sobie zdrowia, szczęścia, spotkań w rodzinnym gronie i wszystkiego najlepszego na nadchodzący Nowy Rok.