Świąteczna sesja Rady Gminy

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 28 grudnia rozpoczęła się od świątecznego występu najmłodszych uczniów i przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Wysocicach. Następnie Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zatwierdzone zostały plany pracy komisji stałych i Rady Gminy na nadchodzący rok. Uchwalono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gołcza oraz zasad wynajmowania lokali. Sesję zakończono noworocznymi życzeniami.