Dzien Dziecka19

Zestawy Ratownictwa Medycznego dla OSP

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha przekazał jednostkom OSP osiem Zestawów Ratownictwa Medycznego PSP R1 oraz dwa defibrylatory. Wartość sprzętu to 55 792,80 zł, z czego 54 792,80 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zestawy ratownictwa trafiły do jednostek z Uliny Wielkiej, Przybysławic, Makowa, Gołczy, Wysocic, Czapel Wielkich, Krępy oraz Rzeżuśni. Natomiast defibrylatory otrzymały jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym tj. OSP Przybysławice i Ulina Wielka.