Wójt Gminy Gołcza odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”

Z przyjemnością informujemy, że Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odznaczony został „Srebrnym Krzyżem Zasługi” nadanym Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystego odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, podczas Noworocznego Spotkania w dniu 11 stycznia 2017 roku.

W doniosłej uroczystości uczestniczyli również Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie podinsp. Andrzej Kot, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł. insp. Wojciech Domagała, Komendant Powiatowy PSP w Miechowie st. bryg. Grzegorz Kosiński, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka, radni gminy na czele z Przewodniczącym Stanisławem Makolą, radni powiatowi, sołtysi, reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oaz urzędu gminy.

W podziękowaniu za wspieranie działań gminy oraz współpracę, Wójt Gminy Gołcza wręczył „Złoty Laur” Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi. Włodarz gminy przyznał również „Srebrny Laur” dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza, który odebrali członkowie zarządu: Maria Orłowska, Zdzisława Kyć oraz Andrzej Dziubka. Wójt Lesław Blacha uhonorował także dyrektora oddziału KBS w Gołczy Jerzego Ruska oraz właściciela firmy ZET-POL Janusza Zadęckiego za wieloletnią współpracę oraz wspieranie działań gminy Gołcza.

Uroczystość uświetnił występ wokalny uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.