Dotacje na wymianę źródeł ciepła - PONE 2018

Od 22.01.2018 do 28.02.2018 można ubiegać się o dotację w wysokości 50% na nowe ekologiczne źródła ciepła.  Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

1.Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,

2. Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

3. Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

4. Montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w ramach Programu.

 Kotły wymienione powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC. Wykaz urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu można znaleźć m.in. tutaj Więcej informacji o Programie Ograniczania Niskiej Emisji można znaleźć na stronie WFOŚiGW. 

WAŻNE: Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. Obecną moc urządzenia należy potwierdzić za pomocą tabliczki znamionowej lub poprzez oświadczenia wykwalifikowanego serwisanta z zezwoleniami. 

Deklarację uczestnictwa można pobrać tutaj i dostarczyć do Ekodoradcy w Urzędzie Gminy w Gołczy, wpokoju nr 17 w godzinach urzędowania.