Informacja dotycząca koncepcji rozbudowy sieci gazowej w gminie Gołcza

W związku z zainteresowaniem Gminy Gołcza oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie rozwojem sieci gazowej na terenie gminy Gołcza, Zakład przystępuje do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi zakres rzeczowy rozbudowy sieci gazowej.

W związku z powyższym prosimy o składanie ankiet (pobierz), która pozwoli określić liczbę potencjalnych klientów oraz ich zapotrzebowanie na gaz ziemny. Ankietę powinni wypełnić zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze zaineresowani przyłączeniem do sieci gazowej.

Na podstawie zgromadzonych ankiet zostanie opracowana analiza ekonomiczna. Następnie w siedzibie OZG w Krakowie zostanie opracowana szczegółowa koncepcja rozwojowa, której wyniki zostaną przedstawione po jej opracowaniu.

Ankieta pdf - pobierz

Ankieta xls - pobierz