Zyczenia2019

Ubrania koszarowe dla OSP Ulina Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ulinie Wielkiej wzbogaciła się o sześć kompletów czteroczęściowych ubrań koszarowych. Nowo zakupioną odzież dla druhów ochotników, Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał w dniu dzisiejszym Prezesowi OSP Dariuszowi Kurachowi oraz zastępcy Naczelnika OSP Pawłowi Rosie.