Dzien Dziecka19

Lokalna Grupa Działania - Nabór wniosków

Miechowskie Stowarzyszeie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 

Nabór 3/2018

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowsika i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Przedsięwzięcie: Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkanców obszaru.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 90 000 złotych

Nabór 4/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000 złotych.

Nabór 5/2018

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 złotych.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03.04.2018 do 27.04.2018 do godz 17.00

Więcej na stonie www.miechowjaksa.home.pl