Dzien Dziecka19

Informacja o miejscach wypełniania wniosków o dopłaty z pomocą pracowników Małopolskiej Izby Rolniczej

Informujemy, iż pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej służą pomocą w wypełnianiu wniosków o dopłaty. Aby utworzyń konto należy ze sobą zabrać: numer Producenta, 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego z Ewidencji Producentów, ostatnią kwotę otrzymaną z ARiMR w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o nadanie kodu dostępu. W przypadku, gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew z ARiMR należy podać wyższą kwotę przelewu, a w przypadku nie otrzymania płatności należy wprowadzić cyfrę zero, a także adres email (pole nieobowiązkowe). Informacja o miejscach i terminach do pobrania tutaj

Dodatkowo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie udostępnione są 3 stanowiska, przy których pracownicy ARiMR udzialają pomocy w wypełnianiu wniosków.