Dzien Dziecka19

Przedstawicielki KGW w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 16 marca 2018 roku przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Gołcza wzięły udział w konferencji pn. „Konstytucja dla biznesu – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce” pod honorowym patronatem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. W konferencji, która odbyła się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uczestniczyły: Barbara Kałwa z Uliny Wielkiej, Bożena Kędzierska z Wysocic, Wiesława Kowalska z Chobędzy, Elżbieta Latała z Kamienicy, Regina Rosa z Uliny Małej oraz Edyta Włodarczyk – Gawron z Makowa. Paniom towarzyszyli Wójt Gminy Lesław Blacha oraz radny Rady Gminy Mirosław Wójcikowski. W czasie spotkania poruszono kwestie dotyczące między innymi rozwoju przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji kobiet wykluczonych zawodowo, samodzielności kół gospodyń wiejskich, jako pomysłu na wykorzystanie aktywności zawodowej kobiet w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach.