Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, że w dniach 9 -11 maja 2018 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które były kwalifikowane do otrzymania pomocy od grudnia 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


         Wydawanie paczek odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy: w środę , czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 13:00.