Informacja o urzędniku wyborczym

W związku z art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) podajemy do publicznej wiadomości informację, iż z dniem 30 kwietnia 2018 roku funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Gołcza pełni Pani Małgorzata Żarnowiecka.